Падагогічне колесо Алана Керрінгтона – як викладачам деталізувати освітні цілі та
підібрати ефективні технології навчання
Цифрова доба змінює усі сфери життя людини, зокрема, пропонує нові інструменти для навчання. Завдання викладача – розумітися на технологіях та інтегрувати їх у навчальний процес. Існують принципи, за якими Алан Керрінгтон, австралійський професор та розробник Падагогічного колеса, пропонує відбирати та використовувати онлайн застосунки (applications), наприклад, для освоєння інших мов.

Ефективне володіння іноземною мовою передбачає наявність у студента низки сформованих компетенцій. Як зазначено у Рекомендаціях Ради Європи з мовної освіти, формування цих компетенцій і є цілями навчання, які закладені у більшість навчальних програм з вивчення іноземних мов. Проте, варто розібратися, якими саме мають бути ці компетенції, порядок їх формування та принципи їхньої організації.

Вперше про необхідність структурування процесу навчання та навчальних цілей заговорив Бенджамін Блум у 1956 році. Ідея полягала у тому, що конкретні завдання, з яких складається будь-який навчальний курс, особливо з вивчення мови, повинні поступово розвивати засадничі когнітивні процеси учня. Йому вдалося виділити мисленнєві навички вищого та нижчого порядків.
Lower order thinking skills – так називаються навички базового характеру, які опановує студент під час занять з мовної практики.

Таких компетенцій всього три:
 1. Запам'ятовування (remembering)
 2. Розуміння (understanding)
 3. Застосування (applying)
Higher order thinking skills – компетенції вищих щаблів, які вимагають особливого професіоналізму викладача та відповідних умов навчального середовища для учня.
До таких навичок відносять:
 1. Аналізування (analyzing)
 2. Оцінювання (evaluating)
 3. Створення (creating)
Для чого цей розподіл? Залежно від рівня когнітивного процесу, на який спрямовані завдання курсу, нарешті викладач може чітко окреслити цілі кожного заняття та виміряти результативність виконаних завдань.
Виклики
Для формування когнітивних навичок вищого
порядку необхідні відповідні матеріали, достатня кількість аудиторних годин, підручники та багато інших об'єктивних складових. Реальність ставить виклики перед викладачам, які часто не мають доступу до
перелічених умов. Зважаючи на це, доводиться констатувати, що вище когнітивної навички «Застосування» мало кому з викладачів іноземної мови вдається піднятися разом зі своїми учнями.
Вирішення
Цифрові технології, зокрема онлайн застосунки для вивчення англійської мови, дозволяють компенсувати недоліки аудиторних занять. Так, наприклад, усі діджитал програми, які розроблені на платформах Google та Apple можна розподілити за рівнями когнітивних навичок, які вони допомагають прокачувати. Опанування кожного застосунку може
відбуватися учнями самостійно вдома або під час групового виконання проектів.
Детальний аналіз наявних застосунків дозволяє зрозуміти, що перед застосуванням кожного має слідувати їх адаптація до навчального середовища. Це так звані рівні роботи з технологіями у навчанні. Наразі їх відомо 4:
Заміщення
(substitution)
Розширення
(augmentation)
Модифікація
(modification)
Перевизначення
(redifinition)
Технології використовуються у тому вигляді, в якому вони були представлені компанією-розробником. Звісно, можливі невеликі
покращення, але вони не стосуються принципових змін в організації застосунку. Наприклад, пошук інформації учнями для виконання завдання можна здійснювати через веб-браузер (заміщення), та продовжуватися передачею результатів пошуку іншим учасникам
навчання (розширення).
Повна або значна трансформація технології, відмінна від першопочаткового задуму розробників. Після таких змін слідує розробка нового функціоналу, який стане базовим для розробки нових завдань. Наприклад, продовжуючи роботу над проектом, учні
зберігають інформацію, яку вважають за необхідну (модифікація), та презентують її у новому вигляді відповідно до завдання проекту
(перевизначення).
Поєднання принципів поступового розвитку когнітивних навичок студента з використанням відповідних цифрових додатків представлено у Падагогічному колесі Алана Керрінгтона. Колесо розвивається навколо навичок та характеристик студента. У такий спосіб викладач, насамперед, орієнтується на особливості студента, для якого, рухаючись колесом, підбирає відповідні інструменти для навчання і розвитку мисленнєвих навичок.
Колесо – це чудовий інструмент, який дозволяє орієнтуватися в цілях навчання та технологіях які забезпечать результат. «Падагогічне колесо – це не про застосунки, це про педагогіку» Алан Керрінгтон.

Падагогічне колесо (The Padagogy Wheel UKR Version 5.0 for both Apple iOS and Android)

Авторка - Наталія Мочалова
Дізнатись більше
 1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовноїосвіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Перекл. з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.
 2. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives: Complete Edition. New York: Longman.
 3. Bloom's Digital Taxonomy Verbs For 21st Century Students
 4. Carrington A. The Padagogy Wheel – It's Not About The Apps, It's About The Pedagogy
 5. Darrow D. K-5 iPad Apps for Remembering (Bloom's Revised Taxonomy, Part 1-7)
 6. Honeycutt B. 3 Strategies to Encourage Students to Complete the Pre-Class Work in the Flipped Classroom
 7. Krathwohl D.R. A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview / THEORY INTO PRACTICE, Volume 41, Number 4, Autumn 2002. College of Education, Ohio State University : 212-218
 8. Rathore M.K., Sonawat R. Integration of technology in education and its impact on learning of students / International Journal of Applied Home Science Volume 2 (7&8), July & August (2015) : 235-246
 9. Ruben R. Puentedura, Transformation, Technology, and Education. (2006)
 10. Schrock K. Bloomin' Apps