Інна Канюка: «Немає поганих студентів - є ліниві викладачі»

Канюка Інна - старший викладач кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат психологічних наук ділиться порадами щодо ефективного викладання
Про джерела натхнення для викладацької діяльності
За чотири роки викладання в Київському університеті імені Бориса Грінченка я зрозуміла як це - бути щасливою від роботи. Мене дуже надихає система, яка створена в університеті як для студентів, так і для викладачів. Відмінний менеджмент, прозора система мотивації, сприятливі умови до саморозвитку. Кожен себе почуває вільно та впевнено. Але не кожен може вижити в таких умовах, бо вони вимагають від учасника самостійності, відповідальності, високого рівня самоменеджменту. Якщо ти активний та робиш спроби змінити світ, ти обов'язково зацікавиш студента!

Я розумію яким має бути сучасний фахівець. І це мене теж надихає. Вимоги до себе та до студентів маю однакові, адже неможливо вимагати від іншого те, що самому не властиве.

Мене надихає можливість викладати ті дисципліни, що відповідають моїм професійним інтересам та можливостям. Такі дисципліни , як самоменеджмент, психологія іміджу, психологія творчості, психологічні арт-практики та їх значення для розвитку сучасного фахівця дійсно надихають мене і спонукають до роботи.

Джерелом натхнення для мене є творча діяльність як в межах університету, так і поза ним; активні люди, які чітко усвідомлюють свою роль та місію; книжки, які написані щиро та відверто.

Про боротьбу з професійним вигоранням
Абсолютно погоджуюся, що якісне викладання дуже виснажує, а подолання професійного вигорання потребує додаткових ресурсів. Правильно організована робота під час лекції або семінарського заняття забезпечує партнерську взаємодію між викладачем та студентами, тому весь час працює не тільки викладач, але й студент. Важливо в роботі зі студентами отримувати зворотній зв'язок у вигляді погляду, питання, аргументу за чи проти. Це, насправді, найвища винагорода під час роботи.
Я завжди впроваджую правила роботи, які оптимізують роботу як студента, так і викладача.

Наявність критеріїв оцінки та ефективності роботи в процесі викладання - завжди акумулюють сили та час. Важливо змінювати звичні для себе тактики роботи. Переключення з одного виду діяльності завжди допомагає розширити коло інтересів, отримати новий досвід, долучити до роботи навіть тих студентів, які не підготовлені. Впроваджую в роботу творчі задуми та руйную бар'єри класичного стилю роботи викладача.
Про креативні методи у викладанні
Мій метод викладання заснований на принципах:

«Викладай так, щоб у студента горіли очі»
«Викладай так, щоб самій було цікаво»
«Викладай так, щоб світ отримав якісних спеціалістів»

Взагалі, я викладаю такі дисципліни, які апріорі не можуть розкритися в межах класичного викладу, зокрема Психологічні арт-практики, Самоменеджмет, Психологія іміджу.

З метою поглибленого вивчення психології я створила студентський Плейбек театр спільно з київськими представниками даного напрямку в межах театральних практик. Студенти вивчають психологічні феномени під час репетицій, спільних перформансів.

Програма репетицій побудована так, що студенти пізнають світ, один одного через тіло, емоції. Також принцип даного театру нагадує процес психологічної консультації, що також допомагає їм відчути в ігровій формі набути невеликий досвід та визначати свою відповідність тим чи іншим вимогам майбутньої професіі. Виїзні заняття допомагають у формуванні образу на ту чи іншу тему (обираю місця, які надихають та актуалізую знання).

В умовах креативного підходу до навчання важливо також встановити межу між якісним засвоєнням знань та просто розвагою. Інколи студент сприймає творчі завдання як час відпочити та нічого не робити. Важливим для мене є теоретичне засвоєння студентом знань, тому в процесі навчання застосовую змішані форми, з елементами усного та письмового опитування.

Головний секрет - це дивитися в очі студенту, бути цікавим та натхненним, зруйнувати стереотип викладача як людини, яка ставить оцінки за результат.

Про мотивацію студентів
Головний метод - це підібрати такі завдання, які б зацікавили студента і наблизили його до майбутньої професії. На початку кожного курсу розкриваю зміст дисципліни відповідно до напрямку навчання, акцентую увагу на практичному застосуванні знань з предмету. Адже мотивованість студента до навчання залежить від розуміння «а навіщо
мені це потрібно!?»

Намагаюся перевести фокус уваги студентів з оцінки на якість засвоєних знань, тим самим зменшую рівень тривожності та переключаю увагу на пошук інформації, проведення досліджень.

Основні підходи в спілкуванні зі студентами:

  1. Студент - це доросла людина, тож навчальний процес має базуватися на так званому "суб'єкт-суб'єктному" типі взаємодії
  2. Студент має розуміти, навіщо йому потрібні знання та навички, що саме він хоче отримати в результаті навчання
  3. Необхідно бути чесним і цінувати час - як свій, так і час студентів