Як стимулювати активну участь студентів


Ділимось з вами основними тезами з воркшопів наших колег з MacEwan Unіversity (Канада), які відбувались з 17-20 квітня у Києві на базі НаУКМА
Робота в групах, як один із методів інклюзії
Один із методів ефективного впровадження інклюзії – навчання в групах.


Спільне навчання впливає на:

  • Розвиток мислення на вищому рівні, усне спілкування, саморозвиток та формування лідерських навичок;

  • Співпрацю між різними факультетами;

  • Збільшення кількості студентів, їх самовіддачі та відповідальності;

  • Підготовку до реального життя та приклади різних ситуацій

Як навчання в групах може призвести до кращої інклюзії? Групи можуть:

Сформувати групові ідентичності;

Працювати, щоб максимально задіяти сильні сторони особистості;

Виконувати більший обсяг роботи, ніж окремі особи;

Посилити відчуття приналежності або значення кожної особи у групі.


Як забезпечити продуктивну довготривалу роботу групи?

1. Побудуйте відносини між студентами;

2. Встановіть часові рамки;

3. Допомагайте з основними правилами та з визначенням ролей у групах;

4. Заохочуйте до оцінювання колег;

5. Перевіряйте їх роботу частіше.

Приклади роботи в групах:

«Заплутати свого колегу» - коли студент на основі матеріалу лекції, яку він прослухав, за хвилину придумує запитання щодо контексту цієї лекції та запитує про це у свого колеги, що сидить біля нього. Щоб використати це у вашій подальшій роботі, попросіть написати це питання на аркуші паперу та передати його вам. Тепер ви можете сміливо використовувати ці запитання в рамках екзамену з вашого курсу.

«Підловити на» - зупиніться на перехідному пункті в своїй лекції. Попросіть студентів звернутися до колеги або попрацювати в невеликих групах, щоб порівняти нотатки та поставити уточнюючі запитання. Через кілька хвилин продовжте лекцію та розпочніть нову дискусію.

«Дискусія у тераріумі» - розділіть студентів на групи по троє осіб та призначте ролі, коли один займає одну позицію щодо обговорення цього питання, а інший – абсолютно протилежну. А той, хто посередині - занотовує їхні аргументи та вирішує яку сторону обрати.

Отже, свідомо формуйте групи та завдання для них, дослідіть очікування вашої аудиторії та розбийте завдання на менші частини, а також допомагайте групам працювати над сильними сторонами учасників. І найголовніше - будьте готовими до прихованих упереджень.

Вийти за межі традиційного класу
Як навчальний простір впливає на процес навчання?

Активне навчання в аудиторії дорівнює гнучкому навчальному простору. Звісно ж фізичний простір класу важливий, але це не найважливіший фактор сприяння успішному навчанню учнів.

Насамперед, завдяки впровадженню різних навчальних стратегій, навколишнє середовище класу може змінюватися, незважаючи на фізичний простір, що робить архітектуру кімнати менш важливою.
Так що ж краще, традиційний чи активний метод навчання?

Традиційний підхід - це коли викладачі є постачальниками інформації. Вони говорять на лекції, а студенти слухають їх та занотовують. Таким чином, студенти пасивні і не залучені активно в рамках лекції, а вміст лекції є найважливішим елементом. Прогрес курсу - лінійний, зокрема, оцінюють лише окремі області знань.

Активний підхід у навчанні в аудиторії відрізняється тим, що вчителі є фасилітаторами, вони ставлять питання або пропонують вирішити конкретну проблему, над якою працюють студенти. Саме тому, в рамках цього підходу студенти є переважно активними. А результати є найважливішим елементом лекції. Прогрес курсу є циклічним, а в рамках оцінювання студентів - перевіряють декілька областей знань одночасно.

Методи оцінювання аудиторії

Серед найпоширеніших методів оцінювання аудиторії розрізняють: іспити та заліки, написання есеїв, створення презентацій або ж портфоліо, проведення спостережень та інші.

За словами Анджело та Кросса, оцінювання класу (аудиторії) допомагають викладачам отримувати результати того, як навчаються їхні студенти. Основна мета оцінювання в класі полягає у тому, щоб розширити можливості як викладачів, так і їхніх учнів, і покращити якість навчання в класі. У своїй статті вони наголошують на тому, що оцінювання аудиторії зосереджує основну увагу вчителів та студентів на спостереженні та вдосконаленні саме процесу навчання, а не викладання. Часто успішність студентів можна покращити допомагаючи їм змінити навчальні звички або сприяти розвитку їхніх метакогнітивних навичок (вміння мислити).
Саме тому:
1
Викладач визначає, як оцінювати успішність групи, збирати та аналізувати потім ці дані
2
Ефективне оцінювання групи вимагає активного залучення студентів у цей процес, адже студенти поглиблюють своє розуміння змісту курсу та зміцнюють навички самооцінки.
3
Це постійний процес, який сприяє вдосконаленню процесу навчання та створює «петлю зворотнього звязку».
CATs - це узагальнені методи оцінки аудиторії, які:

- Майже завжди анонімні;

- Сприяють зворотному зв'язку;

- Інтегровані у побут групи;

- Майже ніколи незмінні;

- Створюються на основі вдалих прикладів;

- Сприяють розвитку метакогнітивних навичок та посилюють вміння до самооцінки;

- Допомагають приділяти більше уваги студентам;

- Вказують на те, що потрібно вдосконалити у навчальному процесі.


Приклади CATs:
1

По завершенню лекції попросіть студентів написати основну тезу лекції одним реченням або ж сформулювати підсумок у 3-5 реченнях, а після скоротити усе це до одного.
2

За декілька хвилин до завершення лекції проведіть контрольний тест – студенти повинні написати відповідь на одне із запропонованих питань, яке звучало в рамках лекції.
3

Попросіть студентів описати 2 приклади з реального життя, щоб підсилити концепцію, про яку ви сьогодні говорили.